NEJLEPŠÍ LITERÁRNÍ PRÁCE

Dosud jsme realizovali několik literárních soutěží pro studenty na Wintonovo téma lidskosti. Poslední vyhlášení výsledků proběhlo v hotelu Evropa za účasti dcery pana Wintona Barbary. Prostor kavárny tohoto hotelu byl víc než symbolický, protože právě odsud byly organizovány odjezdy dětí v roce 1939. Ze stovek prací uvádím několik úryvků, které byly mezi těmi, jež nejvíce zaujaly porotu vedenou doktorkou Marií Pavlovskou z Masarykovy univerzity v Brně.

Po zhlédnutí filmu o panu Wintonovi jsem si uvědomila, že jsem byla svědkem příběhu člověka, který sám inspirován, dokázal inspirovat ostatní, jež předali a dodnes předávají plamínek naděje dál… Vlastně nikoliv plamínek, ale pořádně velkou pochodeň.

Veronika Votavová – Gymnázium Kralupy nad Vltavou.

Stále si myslíte, že v dnešní době nelze konat dobré skutky? … Já myslím, že ano, ale musíme si dávat pozor, abychom je nepřehlédli. Rovněž nesmíme zapomenout na to, že dobré skutky se nekonají samy. I když jsou prováděny s láskou, stojí mnoho úsilí. A právě síla může i těm nejvytrvalejším lidem dojít.

Nikol Bursová – Gymnázium Horní Počernice.

Každý, i když malý, ale dobře míněný skutek, přispěje na dobrou věc. Naše třída například vybrala tři a půl tisíce korun pro nevidícího Lukáška, aby si mohl pořídit asistenčního psa. Samozřejmě že se najde pár hloupých jedinců, kteří dobrými skutky opovrhují, ale dělají to hlavně proto, aby byli zajímaví. Dobro se dá dělat jen tehdy, když má člověk dobrou vůli a pokud sám je dobrý.

Barbora Bejvlová – ZŠ Tolstého Klatovy.

Pro někoho je dobrým skutkem to, že pomůže staré ženě přes cestu. Někdo pošle peníze do nadace pro tělesně postižené. Ať už máme v tomto směru velké cíle nebo nám bude stačit úsměv staré babičky, jenž nám prozáří celý zbytek dne, jde o to, abychom si těchto situací nepřestali vážit a nepřehlédli jejich krásu.

Markéta Palátová – Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov.

Lidskost je něco, co máme všichni někde hluboko v srdci, jenže buď o tom nevíme nebo o tom vědět nechceme. Lidskost je to, co z nás dělá jeden celek a pomáhá pochopit ostatní. Lidskost – dámy a pánové – tkví v tom, že se dokážeme dohodnout mezi sebou a vyřešíme situace, které nám ničí život.

Katka Jančová – ZŠ T.G. Masaryka Vimperk

Je hrozné, že činy některých vysoce postavených lidí nejvíce postihnou ty, kteří se ničím neprovinili a žádné konflikty si nepřáli. Zajímalo by mě, jestli si lidé vůbec uvědomí nesmyslnost veškerého zabíjení, krutého zacházení s přírodou a vším živým. Kdy už konečně začneme na této planetě žít normálně jako živí tvorové? Michaela Rajmanová – Obchodní akademie Příbram.

Otevři oči bledým květům, natáhni ruku ke vzdáleným světům. Řekni to všem, co chtějí žít, že pramen víry má zas vřít. Rozfoukej vítr, pluj do zámoří, ať lidé vědí, jak cit se tvoří. Pověz to ženě i muži, andělům jejich pod kůží. Anděly na zemi vídám každý den. Ve vás je rozeznávám – chtějí ven. Kéž je nás víc, kéž beze lsti pozná svět sílu lidskosti. 

Ondřej Moravec – Masarykovo gymnázium Říčany.

Vzdělávací projekt Nickyho rodina je založen na úspěšných filmech dokumentu "Nicholas Winton - SÍLA LIDSKOSTI" a novém filmu "NICKYHO RODINA".
©2024 WINTON FILM. All Rights Reserved.