OHLASY PEDAGOGŮ

Co o nás napsali

Hana Vacková Gymnázium Hejčín, Olomouc

Pane Tulis, moc Vás zdravím a sděluji, že se mi podařilo udělat některé zpětné vazby od žákù ( z promítání 27.6 v Olomouci) máte- li o ně zájem, napište, přepíšu Vám je do počítače.Neudělala jsem to zatím proto,že jste říkal, že by to mělo být jen pár řádkù a navíc asi slova chvály provázejí každé promítání. Jinak jste nelhal, jedno oko nezůstalo suché. Navíc film má obrovský přesah i do dnešní doby, je o neokázalé pomoci, která je dnes velmi vzácná. Ale ukazuje se, že máme studenty a žáky nastavené na takovou pomoc a to je moc dobře. Ještě jednou moc děkuji.

Hana Vacková P.S. Mýslím,že z naší školy odešly podpisové listiny na Nobelovu cenu, ale nevím kolik.

Marcela Zralá Gymnázium Velké Meziříčí

20.6.2006 se studenti gymnázia ve Velkém Meziříčí zúčastnili vzdělávacího programu Loterie života, který zahrnoval promítnutí dokumentárního filmu Síla lidskosti a následnou besedu. Přes 200 žáků a studentů zaplnilo sál kina a pozorně sledovalo promítání dokumentu. Svůj kladný a pochvalný postoj vyjádřili na závěr filmu spontánním potleskem. Pořad na všechny přítomné, bez rozdílu věku, zapůsobil a odnesli jsme si skutečně hluboké zážitky. Děkujeme.

Blanka Ungerova ZŠ Koperníkova, Teplice

Zhlédnutý film byl velice poučný, upoutal jak děti, tak pedagogy, a proto jsme všichni podpořili svými podpisy návrh na udělení Nobelovy ceny tomuto obětavému a vzácnému člověku.

Vladimír Mašek ZŠ Edisonova, Teplice

Vážení, jménem ředitelství školy vám děkuji za možnost opětovného shlédnutí filmu Wintonovy děti. Tento dokument velice vhodně doplňuje náš program ŠVP v rámci projektu Výuka o holocaustu v učebním předmětu dějepis. Film velice emotivně i emocionálně působí na diváky. Je dobrým učebním dokumentem.

Anna Poláchová ZŠ Záhuní, Frenštát pod Radhoštěm

Film i úvodní slovo dle názoru učitelů i starších žákù velmi kvalitní. Zajímavé doplnění učiva dějepisu. Takových pořadů by mohlo být více.

Mirka Třešňáková Obchodní akademie Kolín

Vážený pane režisére Mináči, dnes jsme se studenty navštívili filmové představení Síla lidskosti. Velice nás oslovil. Plné hlediště studentů po celou dobu promítání ani nedutalo (což vždycky nebývá), my starší - povětšině dámský pedagogický dozor - jsme nezadrželi slzy. Pan Winton je úžasný člověk, Vy jste úžasný režisér. Díky za Váš nápad a Vaše zpracování. Dokument byl navíc velice decentně uveden a pak i komentován panem dramaturgem Tulusem. Věřím, že ke svému poděkování a pozdravu mohu připojit i díky a pozdrav asi 250 studentù i několika kolegù Obchodní akademie v Kolíně, jež dokument zhlédlo.

Jana Dančáková ZŠ Archlebov

Vážený pane Tulis, nedávno jsme zhlédli se šesti třídami naší školy film "Síla lidskosti". Dá se říct, že naše děti - od 9 do 15 let "vzal pěkně u srdíčka". Se svými češtináři o tom sepsaly malá povídání, v podstatě odpovědi na otázky, které na produkci zazněly od vás. Je v nich spousta citu i otázek, smutku i obdivu k N. Wintonovi. Žádná velká díla to nejsou, přesto si myslíme, že by pro vás mohlo být přínosem, kdybychom několik základních myšlenek sepsali a poslali vám, abyste věděli, co v lidech váš film vyvolává. Chtěli bychom za školu bez udání konkrétních jmen udělat malý soupis myšlenek a názorù, sdělte, prosím, zda-li byste měl o něco takového zájem. Vybrat totiž z těch 70 prací tu nejlepší a nejpůsobivější prostě nejde. V každé je něco, co stojí za zveřejnění, alespoň podle našeho názoru. Děkuji vám za odpověď i za to, že jste našim dětem umožnil "otevřít si obzory" a donutil je přemýšlet o lidském zlu i statečnosti.

Jana Šlancarová Gymnázium Mikulov

Vážený pane Tulisi, ještě jednou Vám děkuji za organizaci a výborné moderování pořadu Síla lidskosti. Studentům i vyučujícím se velmi líbil, ve škole proběhly diskuse a snad se najdou i nějací studenti,kteří své dojmy zapíší nebo nějak literárnì zpracují, necháváme to ale na dobrovolnosti. Určitě své práce budou odevzdávat až v lednu, nevzpomínám si, jestli se tím vejdou do termínu, který jste uváděl. Jde ale stejně spíš o to, aby se dokázali nad dokumentem zamyslet než o uveřejnění.

Zdeněk Veselý ZŠ Křižná

Vážení přátelé, dne 22. září zhlédli žáci devátých tříd naší školy filmový dokument ,,Síla lidskosti“. Posíláme Vám několik příspěvků, které vznikly v následujících hodinách slohu pod dojmem tohoto filmu. Je zřejmé, že i dnešní náctiletí mají v sobě hodně citu a touhy podobná zvěrstva nedopustit. Mají rádi konkrétní argumenty, konkrétní situace, konkrétní osudy. V dokumentu našli vše, a jejich postoj byl proto jednoznačný.

Eva Krafková ZŠ Kunžak

Včera jsme zhlédli fim Nicholas Winton - Síla lidskosti. Děkujeme za možnost zúčastnit se tohoto projektu. Film velmi zaujal naše žáky, dnes si sami přišli půjčit knihu Mateje Mináče Loterie života, zpracovali projekt o N. Wintnovi, diskutovali o filmu. Děkujeme za film, děkujeme za dobro pana Wintona, děkujeme za silný prožitek.

Petr Kořený ZŠ Ostravice Dobrý den, velice děkuji působivé představení informace o neoceněných zásluhách pana Wintona. Děti zareagovaly na Vaši výzvu podpisových akcí na podporu udělení Nobelovy ceny míru panu Wintonovi, sebraly podpisy

Zdeněk Hampeis SOŠ informatiky a spojů Kolín

Bezprostřednì po shlédnutí filmu "Síla lidskosti" asi nenajdu slova, která by výstižně vyjádřila, jakou úžasnou práci jste Vy a Váš tým odvedli a stále odvádíte. Snad nejsilnější můj dojem: Hrobové ticho po celou dobu představení v kinosále zaplněném z valné části největšími "lumpy" a "tvrďáky". Děkuji a přeji hodně úspěchů a elánu do další práce

Jana Loskotová SOU strojírenské a lesnické, Šternberk

Žáci sledovali pořad s velkým zaujetím, a to i ti, kteří film nedávno viděli v televizi. Velká většina z nich pak projevila zájem podepsat Petici pro udělení Nobelovy ceny míru Nicholasi Wintonovi. Za největší přínos pořadu považuji skutečnost, že žáci, kteří předtím projevovali xenofobní, či dokonce rasistické postoje, dokázali do značné míry své názory zkorigovat.

Milada Kaňůrková Gymnázium a VOŠ Havířov

Podařilo se mi zavést etiku jako předmět u nás na vyšší odborné škole, také ji přednáším na gymnáziu. Váš film dokázal víc než moje několikaměsíční práce před lavicemi, práce, při níž se nejednou poctivě zapotím. Dělám to ráda, pot mi nevadí. Tušila jsem, do čeho jdu, když jsem se takto rozhodla. Po letech útlaku jsme jako národ odvykli filozofickému myšlení, o etice jsme zapomněli by jen hovořit, natož ji vědomě žít. Naštìstí zůstala ukryta v nás a každý podnět, i ten sebenepatrnější, který ji probouzí a křísí, má svůj význam. Tedy snad i ten malý můj, doufám a věřím, ale Vaše nádherné dílo je podnětem velkolepým, strhujícím. Nad jiné výmluvným, nad jiné výrazným, ve svém v podstatě prostém podání naprosto geniálním, nezapomenutelným. I mladého diváka, přivyklého decibelům diskoték a televiznímu škváru novel, ztiší, zjemní, poznamenává, i pro něho se stává milníkem, který může přesměrovat cestu průměrnosti k hodnotnější životní náplni.

Pavel Polcr Cyrilometodìjské gymnázium Prostějov

Díky všem tvůrcům tohoto projektu. Díky za to, že v dnešní době neváháte ukazovat pozitivní vzory lidského chování. Reakce nás pedagogů a našich studentů byly plné krásných emocí z toho, že je možné naplňovat ideály lidství. Máte naši plnou podporu, přejeme spoustu podobně vydařených programů a radost ve vaší práci.

Milena Machová ZŠ Roudnice n/L

Za žáky a vyučující hodnotím zhlédnutí filmu a besedy za velmi zdařilé.Myslíme si,že je nutno stále žáky seznamovat s minulostí a poukázat na kladné vzory.

V této době jsou žáci pohlcováni lacinými filmy a mnohdy těžko hledají svůj vzor pro další život. Průvodní slovo bylo zdařilé - zaujalo žáky. 

Lenka Štouračová a Ludmila Baláková Hotelová škola a OA Velké Meziříčí

 

Vážení, filmový dokument i kniha Loterie života popisují neuvěřitelný a působivý čin jednoho skromného člověka. Při promítání filmu naši studenti byli neobvykle tiší a zaujati. Nepochybnì, tento příběh musí zaujmout a přivést k zamyšlení každého rozumného člověka. Skláníme se před panem Wintonem, který byl tak odvážný a pohotový v daném okamžiku. Nemůžeme ani slovy vyjádřit náš obdiv.

Kamil Tomášek ZŠ Brumov-Bylnice

Zůčastnili jsme se spolu s našimi žáky projekce filmu "Sila lidskosti" o Nicholasi Wintonovi. Jeho příběh na nás všechny hluboce zapůsobil. Přestože někteři žáci film již znali z hodin občanské nauky, všichni sledovali projekci pozorně a se zaujetím. Po návratu do školy se o filmu a zmiňovanych událostech rozběhla zajímavá diskuse. Domnívám se, že nejsilněji všechny děti zasáhlo, když viděly bolestné okamžiky loučení rodičů s dětmi. Film má také velký význam pro žáky vyšších ročníkù, především žáky devátých tříd, jako doplněk výuky dějepisu. Ohlas jaký film vyvolal je možné také snadno posoudit podle široké účasti žáků naší školy na podepsání petice pro udělení Nobelovy ceny míru Nicholasi Wintonovi. Velice děkujeme také za doplnění filmu zajímavým komentářem a krátkou besedou se soutěží.

Josef Svoboda SOU Planá u Mariánských Lázní

Vážený pane Tulisi, celý program měl velmi pozitivní odezvu - jak promítání filmu, tak Vaše beseda s žáky, ale i celá "petiční kampaň". Otázka ohledně Nobelovy ceny míru, kterou Vám položil onen chlapec s Kunžaku, na žáky i dospělé velmi zapůsobila. Zasíláme Vám podepsané petiční archy na podporu nominace pana Nicholase Wintona. Ještě jednou Vám děkujeme za skvělou akci.

Zdena Kačírková SZŠ Mladá Boleslav

Film "Síla lidskosti" režiséra Mináče je velice zdařilým a působivým dokumentem, který dokáže oslovit současnou mládež. Příběh konkrétního člověka, který se tváří v tvář zlu, které se jako mor šířilo Evropou, postavil tím nejúčinnìjším způsobem. Nebýt lhostejný k neštěstí druhých lidí – to je aktuální poselství dnešním lidem a světu, ve kterém žijeme! Pokud budeme lhostejní a otupělí, protože je to pohodlné, doplatíme na to všichni – to platí v dněšním globalizovaném světě dvojnásobně!!! Já osobně používám tento film ve výuce o holocaustu v občanské nauce na Střední zdravotnické škole. Mojí zkušeností je, že účinnější, než mluvit hodiny o milionech obětí holocaustu, je jeden silný lidský příběh.

Eva Smičková ZŠ Melantrichova, Prostějov

Jsem učitelka na základní škole a spolu se svými žáky jsem shlédla film "Síla lidskosti", který ve mně zanechal silný dojem. Ve škole jsme si pak četli úryvky z knihy o panu Wintonovi a šli se podívat na výstavu o Židech. Všichni do jednoho jsme podepsali petici, aby pan Winton získal Nobelovu cenu. Žáky to všechno velmi bavilo. Přečetla jsme si vaše webové stránky a napadlo mne vytvořit dotazník s několika otázkami: Co si vybavíte, když se řekne válka? Co pro vás znamená "konat dobro"? Co si představujete pod pojmem "lidskost"? Znáte někoho, kdo by naplnil hodnotu pojmu "dobrý skutek"? Děti měly za úkol nejen dotazník vyplnit, ale zároveň jej odnést domů a nechat jej vyplnit svými babičkami a dědečky. Bylo až dojemné, když mi vyprávěly, jak například devadesátiletá stařenka vyplňovala dotazník třesoucí se rukou. Některé vezly dotázník o vánočních prázdninách přes celou republiku, aby jej mohly s babičkou vyplnit. Napadlo mne, srovnat ty samé otázky a odpovědi dnešní mladé generace s odpověďmi generace nejstarší. Patnáctiletí žáci museli dlouho přemýšlet, aby odpověděli na otázky týkající se lidskosti a konání dobra. Starší lidé odpovídali s větší láskou, vybavily se jim vzpomínky. Je pravda, že se odrazily větší zkušenosti a prožitky. Na nástěnku jsem vyvěsila témata k literární soutěži a nejlepší práce byly oceněny. Dalo by se říct, že určitý čas žila celá naše škola panem Wintonem. Před filmem nikdo o něm nic moc nevěděl, ale nyní na druhém stupni není žák, který by o něm nemohl vyprávět. Ve výtvarné výchově žáci kreslili obrázky na téma židovství a v občanské nauce si vyzkoušeli, jak se pan Winton asi cítil po letech v televizním studiu, kde se poprvé setkal se zachránìnými dětmi. V rodinné výchovì se probíralo téma důležitosti rodiny a okolní vlivy. Silné téma Vašeho programu bylo velmi vhodné pro projektové vyučování.

Marie Johánková Gymnázium Domažlice

Vážený pane Tulisi! Moc Vás zdravím z domažlického gymnázia. Zpětně chci ocenit film "Síla lidskosti" a Vaši skvělou besedu o něm. Naši studenti, kteří film v naší jídelně shlédli a následnì byli přítomni na Vašem vystoupení, byli z projektu nadšeni a sami se pustili do podpisové akce za udělení Nobelovy ceny míru pro pana Wintona. Nasbírali mezi našimi studenty a učiteli 300 podpisù.

Lenka Černá ZŠ Kosmonosy

Reaguji touto formou na výchoně-vzdělávací pořad "Loterie života" s filmem "Síla lidskosti", který měli naší žáci možnost shlédnout v kině Forum v Mladé Boleslavi. V dnešní době, kdy někdy pochybujeme o naší mládeži, která prý neuznává spoustu lidských hodnot, žije komerčně a s pohledem pouze k sobě samým bez ochoty pomoci druhým, hledáme způsob, jak se k těmto dětem přiblížit lidským příběhem. Filmový příběh, který jsme shlédli nezapůsobil velmi emotivně jen na pedagogy, ale i na žáky. Spousta z nich přiznala, že oči měli plné slz a v následné diskusi ve škole se ozvala spousta otázek, které jim náhle projížděly hlavou. Skutek, který byl panem Wintonem vykonán, chápou jako hodný velkého ocenìní, zvláštì v případě, že človìk s tak velkým srdcem zůstal utajen dlouhá léta. Spousta z nich lituje, že možnost setkat se s tímto človìkem, není reálná. Děkujeme za výborný pořad, nelitujeme našeho rozhodnutí jej shlédnout a doporučujeme ostatním školám k shlédnutí. Film dokázal to, co by se nám zpoza katedry těžko podařilo.

Helena Bauerová ZŠ Nerudova, České Budějovice

Vážený pane Tulisi, chtěla bych Vám za žáky a pedagogy naší školy poděkovat za možnost shlédnutí filmu o panu Nicholasi Wintonovi, kterého si hluboce vážíme za vše, co vykonal. Mnozí si tak měli možnost uvědomit, co se dělo během II.světové války a především mohli vidět, že pokud člověk chce, zvládne téměř nemožné.

Zdeněk Zákutný Gymnázium V.Hlavatého, Louny

Vracím k minutám stráveným 13. února 2008 při projekci filmu Síla lidskosti a následné besedě pořadu Loterie života. I když jsem trochu osud Sira Wintona znal, i mne překvapilo, jak neskutečně silný může být dobrý lidský skutek. Následná beseda našich žáků s panem Tulisem mne jen utvrdila v názoru, který jsem měl od počátku pořadu - dávejme dobru mnohem více prostoru. A tento pořad je jednou zkrásných příležitostí k poznání, že dobrým zprávám je třeba dávat co největší prostor.

Alena Navrátilová ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště

Chtěla bych Vám moc poděkovat za produkci tohoto snímku v našem městě a za nabídku uvedeného programu našim žákům. Setkal se u nich s velmi kladným hodnocením. Posílám Vám podposové archy na podporu nominace pana Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru.

Eliška Chmelíková 2.ZŠ Milevsko

Vážení tvůrci Vzdělávacího programu "Síla lidskosti", chtěla bych Vám moc poděkovat za velmi zdařilý film o úžasném člověku. Obzvláště jsme ocenili besedu po skončení filmu. Ve třídách jsem potom se žáky znovu hovořila a ohlasy byly jenom kladné. Ještě jednou velký dík.

Ing. Renata Kreckova Gymnazium Jaromer

Ješte jednou Vam srdecne dekujeme za velmi vydareny projekt, ktery byl studenty i kolegy velmi spontanne prijat.

Vzdělávací projekt Nickyho rodina je založen na úspěšných filmech dokumentu "Nicholas Winton - SÍLA LIDSKOSTI" a novém filmu "NICKYHO RODINA".
©2024 WINTON FILM. All Rights Reserved.