HOLOCAUST

Jak byste vysvětlili nacistickou rasovou teorii? Které národy byly považovány za méněcenné? 

Co znamenalo v nacistické terminologii tzv. „konečné řešení židovské otázky“? 

Čím byl v dějinách lidstva holocaust ojedinělý? 

Jak je podle vás možné, že tak kulturní a vzdělaný národ, jakým rozhodně německý byl, mohl uvěřit Hitlerově teorii o nadřazenosti německé rasy? Myslíte si, že i dnes existují skupiny lidí, které jsou přesvědčeny o své nadřazenosti a pohrdají jinými národy? Proč jsou takové skupiny nebezpečné? 

Čím se liší naše občanská demokratická otevřená společnost od společnosti, kterou řídili nacisté v Německu nebo komunisté v Československu? 

Představte si, že by od zítřka u nás fungovala společnost založená na rasové nadřazenosti. Uměli byste popsat, jak by to v reálném životě vypadalo? 

Cítili jste se někdy vyloučeni ze svého kolektivu, kdy se vám například spolužáci kvůli něčemu vysmívali? Jak byste snášeli, kdybyste trvale žili na okraji společnosti v obavách o bezpečnost svou a svých blízkých? Umíte si takovou situaci představit? 
Myslíte si, že se může holocaust opakovat? Mohli byste uvést nějaké konkrétní příklady?

Vzdělávací projekt Nickyho rodina je založen na úspěšných filmech dokumentu "Nicholas Winton - SÍLA LIDSKOSTI" a novém filmu "NICKYHO RODINA".
©2024 WINTON FILM. All Rights Reserved.