JAK SE ZAPOJIT?

Ze všeho nejdřív nám musíte napsat. Kontakty na nás najdete na tomto webu.

Ve svém e-mailu uveďte, že máte zájem o zpracování osudu Wintonova dítěte a vyberte si některou ze zemí, kde dnes tyto někdejší děti žijí. A také sdělte, jakým způsobem chcete příběh zpracovat. Jestli prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo například jedete studovat do USA a můžete se tedy s Wintonovým dítětem setkat osobně a jeho výpověď nahrát nebo natočit.

Můžete ale samozřejmě vše také zpracovat z České republiky nebo si můžete vybrat někoho, kdo žije přímo v Praze. Přidělíme vám jedno až dvě jména z Wintonova seznamu, i s kontakty. Samozřejmě nemůžeme zaručit, že budou všechna potřebná teritoria dostupná. Jestliže nebudete úspěšní, dostanete další jméno s kontakty, co nejbližší těm, o něž zažádáte.

Je třeba také počítat s tím, že ne každý bude okamžitě ochotný podělit se s někým o svůj příběh, vyprávět o svých úspěších i prohrách. Ale i tohle patří k investigativní práci žurnalisty, filmaře a spisovatele – umět druhé přesvědčit, aby s vámi spolupracovali. A také mějte na paměti, že čeština zřejmě nebude tím správným dorozumívacím jazykem. Ač se mnohé Wintonovy děti narodily v někdejším Československu, většina z nich rodný jazyk už dávno zapomněla. Jednoznačně však všichni dokonale ovládají angličtinu.

Mimochodem, i vaše cesta za zachráněným dítětem, vaše setkání s ním, způsob, jak se vám podařilo přesvědčit ho ke spolupráci, a získat tak jeho důvěru, bude zajímavou součástí výsledné práce.

Své příspěvky, ať už literární, fotografické nebo filmové, s celým svým jménem, adresou a e-mailovým kontaktem posílejte elektronicky nebo prostřednictvím pošty na adresu, kterou najdete na tomto webu.

Vaše příspěvky se ocitnou na webových stránkách našeho projektu, takže se s nimi budou moci seznámit lidé z celé České republiky, autoři těch nejzajímavějších budou oceněni zajímavými cenami, bude zprostředkováno jejich otištění v tisku, budou odvysílány v rozhlase a dalších médiích. Ale tou hlavní odměnou bude pocit, že uděláte něco pro budoucnost, pro zaznamenání historie a také sami pro sebe.

Vzdělávací projekt Nickyho rodina je založen na úspěšných filmech dokumentu "Nicholas Winton - SÍLA LIDSKOSTI" a novém filmu "NICKYHO RODINA".
©2024 WINTON FILM. All Rights Reserved.