EGON ERVÍN KISCH

29. 4 1885, Praha – 31. 3. 1948,
Praha Pražský novinář a spisovatel. Říkalo se mu „zuřivý reportér“, neboť se snažil být vždy tam, kde se dělo něco důležitého. Již před 1. světovou válkou přispíval do několika pražských novin. Za války sloužil v Srbsku, Rusku, Uhrách a Vídni. V roce 1922 se přestěhoval do Berlína, odkud dopisoval do Lidových novin a dalších tiskovin, ale především cestoval. Z těchto cest vznikly knihy Caři, popi, bolševici, Americký ráj a Tajná Čína. Také se účastnil španělské občanské války. V roce 1939 kvůli svému židovskému původu prchl před nacisty do USA. Obětí nacistické perzekuce se stali jeho bratři Pavel a Arnold. V březnu 1946 se již těžce nemocný vrátil do Prahy, ale plánovanou knihu o poválečném Československu už nestihl dokončit. Vedel zmíněných cestopisů je autorem děl Nanebevstoupení Tonky Šibenice, Pražská dobrodružství, Pražský pitaval, Z pražských uliček a nocí, Temnou Prahou a dalších.

Vzdělávací projekt Nickyho rodina je založen na úspěšných filmech dokumentu "Nicholas Winton - SÍLA LIDSKOSTI" a novém filmu "NICKYHO RODINA".
©2024 WINTON FILM. All Rights Reserved.